Ogłoszenie

03.09.2021. odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców i dzieci rozpoczynających zajęcia umuzykalniające w roku szkolnym 2021/2022. Zebranie odbędzie się dla każdej grupy oddzielnie o godzinie zgodnej z rozpoczęciem zajęć grupy do której jest zapisane dziecko.