ZERÓWKA MUZYCZNA

Cel naszych zajęć

Celem zajęć jest kształtowanie zainteresowań muzycznych.

Pracujemy nad umiejętnością operowania głosem, rozwojem pamięci – w tym pamięci muzycznej, nauką ze słuchu, podstawową znajomością nut, rozwojem poczucia rytmu z koordynacją ruchową w muzyce.

Dzieci uczą się posługiwania podstawowymi instrumentami perkusyjnymi i podporządkowania się dyscyplinie muzycznej. Kładziemy nacisk na wychowanie przez muzykę z uwrażliwieniem na dźwięk oraz wyzwalanie ekspresji muzycznej.

To również pierwszy krok do podjęcia decyzji co dalej – czy nauka w wybranej szkole muzycznej, czy rozwijanie zainteresowań i nauka gry na wybranym instrumencie.

Informacje dotyczące zajęć

  • Zajęcia w Zerówce Muzycznej prowadzi Pan Michał Giersztof;
  • Zajęcia prowadzone są w grupach;
  • Grupy I przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6 lat
  • Grupa II dla dzieci w wieku 4 i 5 lat
  • Grupy III i IV przeznaczone są dla 6-latków
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w  środy i piątki, trwają 45 minut;
  • Miesięczny koszt zajęć to 180 zł;

W przypadku wolnych miejsc możliwe jest zapisanie dziecka w trakcie trwania roku szkolnego.

Rekrutacja

Podania na nowy rok szkolny przyjmujemy od 1 czerwca. Liczy się kolejność zgłoszeń. Podanie można złożyć osobiście w sekretariacie lub zeskanowane przesłać pocztą elektroniczną. Podczas zapisów prosimy o wybór preferowanej grupy (godzina). Proszę sprawdzać na bieżąco wolne miejsca w danej grupie.