OGNISKO MUZYCZNE

W ramach Ogniska Muzycznego proponujemy Państwu naukę gry na instrumencie. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które nie miały styczności z instrumentem, jak i takich, które wcześniej uczyły się grać. Naukę można rozpocząć już od piątego roku życia, można też spełnić swoje marzenia w wieku dorosłym. Po zakończeniu szkoły uczniowie mogą kontynuować naukę na tym samym lub innym instrumencie.

Nauka w Ognisku Muzycznym polega na praktycznej nauce gry na wybranym instrumencie.

Ognisko umożliwia naukę gry na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • gitara
 • skrzypce
 • altówka
 • flet
 • trąbka
 • saksofon
 • klarnet
 • akordeon
 • perkusja
 • wiolonczela

Zajęcia odbywają się indywidualnie w terminie i wymiarze uzgadnianym wspólnie z nauczycielem instrumentu.

 • 1 x 30 minut, 2 x 30 minut
 • 1 x 45 minut, 2 x 45 minut
 • inne opcje po indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem i sekretariatem NONA

Zapisy i rezygnacja z zajęć

Podania na nowy rok szkolny można składać od 1 czerwca. Podanie można złożyć osobiście w sekretariacie lub zeskanowane przesłać pocztą elektroniczną.

Złożenie podania nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Ogniska. Kandydat (bądź rodzic/opiekun) w pierwszych dniach nowego roku szkolnego uzgadnia z nauczycielem dni i godziny rozpoczęcia zajęć oraz wymiar.

Pracownik sekretariatu pośredniczy i pomaga w znalezieniu nauczyciela, ale NIE UMAWIA kandydatów na zajęcia.

Naukę w Ognisku można rozpocząć od początku lub połowy miesiąca. Nauka w Ognisku Muzycznym rozpoczyna się w drugim tygodniu września (pierwszy tydzień to ustalanie terminów oraz dobór instrumentów) i trwa do połowy czerwca.

W przypadku wolnych miejsc na zajęcia można zapisać się w trakcie roku szkolnego, z pełnym miesiącem.

Rezygnacja z zajęć może nastąpić na koniec każdego miesiąca, po zgłoszeniu faktu nauczycielowi i pracownikowi sekretariatu oraz uregulowaniu należnych opłat.

Opłaty

Opłatę za zajęcia należy wnosić z góry do 10 dnia bieżącego miesiąca nauki przelewem lub gotówką w kasie Towarzystwa.

W przypadku braku wpłaty nauczyciel ma prawo odmówić przeprowadzenia kolejnej lekcji, bez możliwości jej odrobienia.

Opłaty za naukę w Ognisku pobierane są od września do czerwca. Opłata jest opłatą uśrednioną (ferie świąteczne oraz pozostałe dni wolne według kalendarza roku szkolnego). Opłata za styczeń (ferie zimowe) oraz czerwiec wynosi ½ stawki miesięcznej.

Zasady wypożyczenia instrumentów

Słuchacze Ogniska Muzycznego mogą nieodpłatnie korzystać z Magazynu Instrumentów na zasadach przyjętych w regulaminie pracy magazynu. Po opłaceniu pierwszego miesiąca zajęć, z wypełnionym rewersem –  instrument wypożyczamy w obecności nauczyciela.

Rozliczamy się z magazynem po ostatniej lekcji celem przekazania instrumentów do konserwacji i przeglądu.

Magazyn dysponuje takimi instrumentami, jak: skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon.