SZKOŁA MUZYCZNA

Społeczna Szkoła Muzyczna I st. we Wrocławiu z dniem 31 sierpnia 2018 została wykreślona z ewidencji niepublicznych szkół artystycznych przez Centrum Edukacji Artystycznej na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie “NONA” z powodu braku uczniów.