Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie „NONA” od 15 września 1995 roku realizuje działalność statutową na rzecz uczniów Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu.

Dla zainteresowanych nauką pozaszkolną oferuje inne formy kształcenia: indywidualną naukę gry na instrumencie w ramach Ogniska Muzycznego oraz grupowe zajęcia muzyczne w Zerówce Muzycznej.

Organizator i sponsor

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie “NONA” jest organizatorem Festiwalu Śpiewającego Przedszkolaka, który odbył się po raz pierwszy w roku 1996 w Sali Filharmonii Wrocławskiej. Corocznie zapraszamy do udziału w przesłuchaniach dzieci w wieku przedszkolnym z Wrocławia i okolic. Najlepsi występują w Koncercie Finałowym na dużej scenie.

Towarzystwo jest również sponsorem Ogólnopolskich Konkursów Skrzypcowych im. G. Bacewicz dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia.

Co jeszcze…

Różnorodność pomysłów koncertowych, udziału uczniów szkół w konkursach, festiwalach, przeglądach, przesłuchaniach, warsztatach, koncertach wymiennych w Polsce i za granicą, wymianach międzyszkolnych – to zasługa Towarzystwa “NONA”, które skupia wokół siebie entuzjastów, sympatyków, rodziców uczniów i wszystkich chętnych, dla których edukacja muzyczna i artystyczna jest podyktowana potrzebą rozwoju własnej wrażliwości.

Dzięki temu, że wszystkie działania “NONY” koncentrują się wokół szkoły, wieloletnia działalność stowarzyszenia polega na przekazywaniu najlepszych wzorców edukacyjnych i środowiskowych, integrowaniu i wyzwalaniu artystycznych wyzwań dla wszystkich chętnych i zainteresowanych.