Opłaty za zajęcia w Ognisku Muzycznym

Opłaty za zajęcia w Ognisku Muzycznym w roku szkolnym 2023/2024:

tyg. 1 x 30 min – 260 zł/miesięcznie tyg. 2 x 30 min – 440 zł/miesięcznie
tyg. 1 x 45 min – 350 zł/miesięcznie tyg. 2 x 45 min -590 zł/miesięcznie

Są to opłaty miesięczne uśrednione (płacą Państwo w każdym miesiącu taką samą kwotę niezależnie od ilości zajęć).

W miesiącach: luty (ferie zimowe) oraz czerwiec obowiązuje opłata ½ stawki miesięcznej.

Opłaty można wnosić w kasie „NONA” lub przelewem na konto (poniżej dane do przelewu).

Właściciel konta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie „NONA”

Konto: PKO BP III/O we Wrocławiu, 11 1020 5242 0000 2602 0117 8813

Tytułem: Ognisko Muzyczne, imię i nazwisko dziecka

Proszę pamiętać o podaniu imienia i nazwiska dziecka za które wnoszona jest opłata!

WPŁATY NALEŻY REGULOWAĆ DO 10 BIEŻĄCEGO MIESIĄCA