Opłaty za zajęcia w Zerówce Muzycznej

Opłata za zajęcia w Zerówce Muzycznej od roku szkolnym 2023/2024 to 180 zł miesięcznie. Jest to opłata miesięczna uśredniona (płacą Państwo w każdym miesiącu taką samą kwotę niezależnie od ilości zajęć).

W miesiącach: luty (ferie zimowe) oraz czerwiec obowiązuje opłata ½ stawki miesięcznej.

Podanie zerówka muzyczna

Opłaty można wnosić w kasie „NONA” lub przelewem na konto (poniżej dane do przelewu).

Właściciel konta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie „NONA”

Konto: PKO BP III/O we Wrocławiu, 11 1020 5242 0000 2602 0117 8813

Tytułem: Zerówka Muzyczna, imię i nazwisko dziecka

Proszę pamiętać o podaniu imienia i nazwiska dziecka za które wnoszona jest opłata!

WPŁATY NALEŻY REGULOWAĆ DO 10 BIEŻĄCEGO MIESIĄCA