STOWARZYSZENIE

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie „NONA” działa od 15 września 1995 roku i realizuje działalność statutową na rzecz uczniów Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu.

Towarzystwo ponadto otacza opieką najmłodszych, w specjalnej ofercie grupowych zajęć umuzykalniających dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. Dla uczniów – absolwentów, młodzieży oraz dorosłych, chcących spełniać swoje muzyczne marzenia, istnieje możliwość nauki indywidualnej na wybranych instrumentach. Nikt chętny nie pozostaje pominięty, każdy ma możliwość zaistnieć na estradzie i zaprezentować swoje umiejętności na scenie w większych lub mniejszych koncertach, jako wykonawca lub w formie biernej czyli słuchacza-melomana.

Organizator i sponsor

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie “NONA” jest organizatorem Festiwalu Śpiewającego Przedszkolaka, który odbył się po raz pierwszy w roku 1996 w Sali Filharmonii Wrocławskiej. Towarzystwo jest również sponsorem Ogólnopolskich Konkursów Skrzypcowych im. G. Bacewicz dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia.

Szerokie pole działań i wielopokoleniowe doświadczenie

Różnorodność pomysłów koncertowych, udziału uczniów szkół w konkursach, festiwalach, przeglądach, przesłuchaniach, warsztatach, koncertach wymiennych w Polsce i za granicą, wymianach międzyszkolnych – to zasługa Towarzystwa “NONA”, które skupia wokół siebie entuzjastów, sympatyków, rodziców uczniów i wszystkich chętnych, dla których edukacja muzyczna i artystyczna jest podyktowana potrzebą rozwoju własnej wrażliwości.

Dzięki temu, że wszystkie działania “NONY” koncentrują się wokół szkoły, wieloletnia działalność Towarzystwa polega na przekazywaniu najlepszych wzorców edukacyjnych i środowiskowych, integrowaniu i wyzwalaniu artystycznych wyzwań dla wszystkich chętnych i zainteresowanych.