Grupy – rok szkolny 2020/21

WOLNE MIEJSCE W ZERÓWCE MUZYCZNEJ

GRUPA I – godz. 15.00 – 15.45 –

GRUPA DZIECI NAJMŁODSZYCH – godz. 15.50 – 16.35

GRUPA II – godz. 16.40 – 17.25

GRUPA III – godz. 17.30 – 18.15

GRUPA IV – godz. 18.20 – 19.05

GRUPA V – godz. 19.10 – 19.55 (GRUPA REZERWOWA – powstanie w przypadku braku wolnych miejsc)